رفع افت فشار آب حدود ۶۰۰۰ نفر در روستای عبدل آباد شهرستان مه ولات

 سرپرست امور آبفار مه ولات از تعویض خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستای عبدل آباد این شهرستان با همکاری دهیاری روستا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، سرپرست امور آبفار مه ولات با بیان این خبر اظهار داشت: فرسودگی شبکه توزیع موجب شکستگی های مستمر و هدر رفت آب می شد که پس از بررسی های لازم ۳۰۰۰ متر از خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستای عبدل آباد توسط امور آب و فاضلاب روستایی این شهرستان با همکاری دهیاری روستا مورد تعویض و بهسازی قرار گرفت.

مهدی ذوالفقاری تاکید کرد: تعویض شبکه توزیع آب این روستادر راستای بهبود کمی و کیفی آب شرب آنان انجام شد.

وی در اين زمينه افزود: اين اقدامات باعث شده است که افت فشار آب در بعضی از نقاط روستا برطرف گردد و همچنین اهالی روستای عبدل آباد با ۱۷۳۹ خانوار و حدود  ۶۰۰۰ نفر جمعیت از افزایش کیفیت و آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند گردند.

X