صدور گواهی آموزشی مدیریت مصرف آب از سازمان فنی حرفه ای برای کارشناسان و آبداران روستایی کلات

کارگاه آموزشی و توجیهی کاهش آب بدون درآمد و مدیریت مصرف در کلات در راستای ارتقای آگاهی کارشناسان و آبداران در سالن اجتماعات اداره فنی و حرفه ای این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، هدف از این کارگاه آموزشی آشنایی بیشتر کارشناسان و آبداران با قوانین و آئین نامه عملیاتی، شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب به دستور العمل ها، برداشت به موقع ساعت کارکرد پمپ ها و کنتور حجمی و نحوه شناسایی انشعابات غیر مجاز، نشت یابی، رفع به موقع و نوع اتفاق ذکر گردید.

در پایان کارگاه آموزشی و توجیهی کاهش آب بدون درآمد و مدیریت مصرف از زحمات آبداران با اهدای جوایزی قدردانی شد و برای تمامی کارشناسان و آبداران روستایی شهرستان کلات گواهی آموزشی از سازمان فنی حرفه ای صادر گردید.

X